English

CAC Aarhus

Aktieselskabet

CARL CHRISTENSEN
Sintrupvej 12
Postboks 29
8100 Århus C

  • Salg af autokomponenter
  • Salg af motorer og topstykker
  • Salg af turboladere

Reservedele telefon:         70 10 67 33
Reservedele telefax:         70 25 10 65


Motorrenovering telefon:  70 25 10 66        
Motorrenovering telefax:  70 25 10 65


Arbejdsområder:

  • Administration
  • Bogholderi
  • Indkøb
  • Salg auto
  • Marketing
  • Telefonekspedition
  • Vare/lagerekspedition