English

RudeCenter er et koncept som CAC lancerede sammen med Pilkington, Konceptet er et ekstra tilbud til alle danske autoværksteder, hvor fokus er på høj kvalitet og godt håndværk. 

RudeCenter tilbyder ruder i OE-kvalitet. Ruder i  original industriel kvalitet, altså samme kvalitet som bilfabrikkerne anvender.

Se mere her