English

CAC Certificering

 

CAC certificeret, understøtter at forudsætningerne for veludført værkstedsarbejde er på plads. Herunder efteruddannelse, teknisk data, diagnoseudstyr, miljørigtig bortskaffelse af affald og værktøjskontrol.
Kontrollen gennemføres årligt på alle tilknyttede værksteder, hvor konsulenten gennemgår virksomheden med ”en kundes øjne og forventninger”, gennemgår virksomhedens egen dokumentation og afslutningsvis kommer med forslag til forbedringer.
Resultatet vises i pointsystem fra 1 til 5, hvor 5 er maksimal score.
 
Der er altså ikke tale om kontrol af det udførte arbejde men en gennemgang af virksomhedens:
 
• informationsniveau, herunder brug af serviceskema
• tekniske informationer, der kontrolleres for løbende opdateringer
• uddannelsesplan, der understøttes og optimeres med nye kurser
• egenkontrol af det daglige arbejde og rutiner, der evalueres og optimeres
• værktøj, testere og specialværktøj herunder kontinuerlig kalibrering
 
Herudover skal værkstedet efterleve afgørelser truffet af ”Ankenævn for Biler”. Hvis værkstedet ikke gør dette, udtræder værkstedet med omgående virkning af certificeringen. Indbringes samme sag for civilretten er dennes afgørelse afgørende for medlemskabet.